SEO Ordlista - Lär dig sökmotoroptimeringens begrepp

Trafikbyråns SEO-ordlista

SEO-ordlista av Trafikbyrån

Visste du att det är omöjligt att nynna på en låt samtidigt som du håller för näsan? En månne onödig, men ändå oväntat givande sanning. Desto nödvändigare är det i dagens webbklimat att känna till Sökmotoroptimering och dess alla termer. Det finns många och vi har därför valt att lista ett antal särskilt viktiga för dig. Att komma i kontakt med dessa ofta invecklade ord kan skapa stor förvirring för den oinvigde. Lugn, vi hjälper dig. Håll till godo! 

Alt-text

I ett sammanhang: ”Alla våra bilder saknar Alt text, det här är inte bra för tillgängligheten – lös det nu, Janne”. 

Alt text är en beskrivande text alla bilder bör ha, där motivet beskrivs med några få ord. Det här är av värde för synskadade och andra som är beroende av exempelvis uppläsningsfunktioner på nätet. Detsamma gäller för Google, då sökmotorer inte läser in bilder så bra (det är dock på gång) och är beroende av alt text för att koppla samman vad bilden är för något. 

Anchor text 

I ett sammanhang: ”Tjena Birger, ändrar du ankartexten är du snäll.” 

Anchor text är texten som visas där en länk ligger, oftast markerad i blått. Dessa ord eller meningar ger extra starkt utslag för SEO och uppskattas av Google särskilt. 

Backlinks

I ett sammanhang: ”Våra konkurrenter på Åkes Svarv & Grill har mycket fler backlinks än oss. Det är nog därför de säljer bättre.” 

Genom att andra sidor länkar till din sida bidrar de också med ”länkkraft” till din sida. Sådana länkar kallas inom SEO för backlinks. Det är en av de viktigaste pusselbitarna i ett väl utfört SEO-arbete. Det är inte bara kvantitet som är viktigt, utan främst kvalitet på länkarna. En länk från en trovärdig källa inom din bransch eller nisch väger tyngre än fem länkar från en obskyr blogg eller liknande. Värdet på en länk uppskattas på olika sätt och kan mätas i olika analysverktyg. Till exempel i Majestic. 

Att skaffa sig länkar kan du göra på många sätt. Genom att kontakta andra sidor och be om en länk till sida är enkelt, men ofta tidskrävande sätt. En annan metod är att skapa intresseväckande innehåll i form av blogginlägg och annat för att i sin tur skapa länkar organiskt. Gillar mottagaren det du skapar, kan du mycket väl få en länk till dig. 

I ett sammanhang: ”Sedan vi tog bort den stora bilden på pandan har vår bounce rate ökat markant – lägg tillbaka den!” 

Bounce Rate

Bounce rate är främst ett begrepp inom webb, men är även av betydelse inom SEO. Bounce rate mäter hur lång tid besökare i genomsnitt är inne på din hemsida innan de klickar vidare. Är det kort tid är ditt sidinnehåll sannolikt ointressant eller av dålig kvalitet. Huruvida Googles ranking påverkas av detta är omtvistat inom SEO. Vissa menar på att det är jätteviktigt, medan andra ser det som en ickefaktor. Oavsett är det av intresse att hålla koll på det här för att säkerställa att din hemsida är relevant och till besökarnas belåtenhet. Se det som en konsumentundersökning. 

Canonical URL

I ett sammanhang: ”Nu har vi för många undersidor i den här kategorin, lägg till en canonical på huvudsidan!”

Google hatar duplicerat innehåll. Det gäller allt från rubriker till brödtext. Ett sätt att undvika Googles arga blickar är att ange en huvudsida som canonical, det innebär att sökmotorn bara tar hänsyn till den versionen av sidtypen. Det kan vara bra om du exempelvis har en e-handel med många undersidor, där viss text kvarblir på varje sida. Anger du då att huvudsidan för en särskild kategori är kanonisk, så undviker Google att anmärka på underliggande sidor.  

Convertion rate

I ett sammanhang: ”Det där sökordet har mindre trafik, men mycket högre convertion rate. Det är viktigare.” 

Convertion rate (på svenska: konvertionsgrad) handlar om hur ofta besökaren uppfyller syftet med en sida. Det kan vara att köpa en viss produkt, fylla i ett formulär eller göra något annat som sidan syftar till. Hög convertion rate är av högt värde i Googles ögon och indikerar att din sida är välfungerande och relevant. Att hamna högt på sökord där målet är tydligt är attraktivt och något SEO-specialister alltid siktar på. 

Core web vitals

I ett sammanhang: ”Nu är sidan riktigt bra, vilket syns på våra Core Web Vitals. Bra jobbat!”

Sökord är inte det enda Google premierar vid bedömning av hemsidor. Idag är en sidas prestanda och användarvänlighet en vital faktor i sökresultaten. Google har lanserat termen Core Web Vitals vilket syftar på tre begrepp dit hänsyn tas. Dessa är:

Largest Contentful Paint (LCP) – bedömer laddningstiden på sidan. Det här genom att räkna hur lång tid det tar att läsa in den största beståndsdelen på en sida, vilket ofta är grafik. 

First Input Delay (FID) – här bedöms interaktiviteten på hemsidan genom att räkna hur lång tid det tar att interagera med element på sidan. Till exempel hur snabbt det tar att öppna upp en meny. 

Cumulative Layout Shift (CLS) – denna mätning mäter visuell stabilitet. Vilket exempelvis handlar om huruvida bilder eller grafik någon gång flyttar på sig vid inläsning. Det här är särskilt viktigt ifall du surfar med en mobiltelefon, där skärmen är mindre. 

Att ha bra betyg i dessa tre värden genererar goda värden från Google i sökresultaten. 

E-A-T

I ett sammanhang: ”Vi är ju experter på detta ämnet, vi borde därför fokusera extra på E-A-T i innehållet.” 

Expertise – Authorativeness – Trustworthiness (på svenska: Expertis – Auktoritet – Trovärdighet). Det står E-A-T för, det handlar alltså inte om mat på något sätt. På internet finns massor utav skräp och svaga källor. Google vill ha bort så mycket som möjligt av dessa från sökresultaten och har därför dessa tre begrepp som en ledstjärna vid bedömning av innehåll. Trovärdiga och relevanta uppgifter rankas högst och genom att formulera och skapa kvalitativt innehåll inom ditt ämne kan du vinna fördelar i sökresultaten. Att din sida är fylld med kvalitet före kvantitet tjänar även dina besökare på. 

Det ska löna sig på att skapa bra hemsidor och det är något Google vill bidra till med den här lösningen, utöver att kvalitetssäkra sökresultaten. 

H1, H2, H3…

I ett sammanhang: ”Fokusera på att få in sökordet i både H1 och H2 på sidan om cyklar, det är viktigt.” 

H är HTML-språk för Heading – alltså rubrik. H1:or är de största rubrikerna och sedan går det neråt med H2, H3, H4 och så vidare. Google värdesätter de största rubrikerna först och att ha en välformulerad H1 är väldigt viktigt på en sida. Lika viktigt är det att inte överanvända rubrikerna. Det rekommenderas att bara använda en H1 per sida. Välj därför innehållet i den med omsorg.

Indexering 

I ett sammanhang: ”Nu är goda råd dyra, sajten måste indexeras innan lunch annars är det över.” 

Indexering handlar i SEO-kretsar om den process Google utför när data och innehåll samlas in från din hemsida. Sökmotorn kollar av alla hemsidor med jämna mellanrum och bedömer sajten i stort. Bland annat granskas länkkvalitet, laddningstid och content. Allt detta påverkar din sidas position i sökresultaten. 

Long tail-sökord

I ett sammanhang: ”Det är hög konkurrens alltså, vi borde rikta in oss på lite long tail-sökord? Fixar du det?” 

Long tail syftar inom SEO inte på djursvansar. Det handlar om att optimera en sida på långa söksträngar. Ofta är det hög konkurrens på huvudsökordet och då kan en möjlighet att konkurrera mot de stora drakarna vara att optimera på längre meningar. 

Exempel: 

Huvudsökord med hög konkurrens: Chokladbollar

Long tail-variant: Det bästa receptet på Chokladbollar

Länkkraft

I ett sammanhang: ”Med stor länkkraft, kommer stort ansvar.”

Länkkraft är en term som brukar användas inom SEO för att beskriva hur stark en hemsida är i Googles ögon. Länkkraft syftar på det sammantagna värdet på domänen i form av inlänkar, E-A-T, innehåll och allt annat som påverkar. Det här begreppet är inget vedertaget från Google själva, men det är ett sätt för att uppskatta en sidas värde. Olika SEO-program beskriver det här olika. I programmet SE Ranking används Domain Rating exempelvis. 

En sida med stor länkkraft som länkar vidare till en annan bidrar alltså med mer inflytande och ”boost” än en annan med svag länkkraft. 

Meta description 

I ett sammanhang: ”Det är ett stavfel i meta descriptionen. Anders, du lär dig aldrig.”

Meta description (på svenska: metabeskrivning) är den text som syns i sökresultatet. En kort sammanfattning som beskriver vad som finns på sidan. Ordval här är viktigt både ur SEO-perspektiv och tillgänglighetsperspektiv. 

Nofollow

I ett sammanhang: ”Den där sidan vill vi inte förknippas med – lägg på nofollow där.”

Nofollow är en HTML-kod som säger till Google att inte ta hänsyn till en länk i fråga. Det är ett sätt att stoppa länkkraft från att lämna din domän och gå till en annan sida. Använd dessa med omsorg då Google kan reagera på för många nofollow-taggar. 

Så här kan en nofollow-länk se ut i HTML: 

<a href=”trafikbyran.se” rel=”nofollow”>

Organiskt sökresultat

I ett sammanhang: ”Vi behöver inte betala för annonser. Vi dominerar ju det organiska sökresultatet!”

Det organiska sökresultatet är det som baseras helt och hållet på sökningar. Har du en väloptimerad sida listas du högt i det organiska sökresultatet på Google. Det är alltså inte påverkat av köpta annonser eller liknande. Att ha bra platser här hett eftertraktat och anledningen till att SEO har en så pass framskjuten position idag. 

Outlinks

I ett sammanhang: ”Att ha lite outlinks till konkurrenten kan visa på lite good-will från vår sida.” 

Outlinks (på svenska: utlänkar) är helt enkelt länkar från din domän till en extern sådan. Välj vad du hänvisar till med omsorg, då det kan gynna konkurrenter och även skada din domäns betyg om det är till svaga källor du länkar. Att länka till andra är att rekommendera, då det inte sällan leder till länkar tillbaka till din sida. Sharing is caring. 

Pagecrawler 

I ett sammanhang: ”Google har crawlat sidan i natt och det verkar som att vi äntligen indexerades.”

Processen när Google läser igenom sidor kallas crawling (på svenska: spindla). Det här görs med jämna mellanrum och Google läser då igenom sidan i sin helhet, med brödtext, rubriker, utlänkar, inlänkar – you name it. Du kan säga till Google att undvika vissa länkar och liknande genom att ange nofollow eller canonical på specifika länkar. 

SERP

I ett sammanhang: ”Vart ligger vi i serpen, Anita säger att vi tappar!” 

Det låter lite som någon form av obehaglig sjukdom, men står för Search Engine Results Page. Kommer någon SEO-kännare till dig och pratar om ”position i serpen”, så handlar det alltså om vilken plats din hemsida hamnar på i sökresultatet – och inget annat. 

Title 

I ett sammanhang: ”Haha! Det där var en klockren title du lagt in!” 

Aha, titel tänker du. Det är väl inget speciellt med detta? Inom SEO handlar Title om den rad text du ser högst upp i din webbläsare när du är inne på en hemsida. Texten som visas här har stor betydelse för var din sida rankas på Google. Det är namnet på den enskilda sidan kan man säga. Tänk igenom noga vad du vill få med här, det har stor betydelse. Ibland kallas det också meta title. 

404 – Not found

I ett sammanhang: ”Berit! Nu har det hänt igen. Fixar du alla 404-meddelanden auditen larmar för?” 

Det här meddelandet kanske du sett någon gång när du surfar på webben. 404 är en felkod i kodspråk som betyder att sökvägen länken du klickat på inte finns. Det kan bero på flera saker, att sidan avpublicerats, bytt plats eller helt enkelt tagits bort. För Google är detta en varningsklocka, vilket gör att din sidas värde i sökmotorns ögon minskar när 404-meddelanden existerar. Det här löser du genom att helt enkelt länka om eller rätta till problemet på annat sätt. 

Niklas Emanuelsson
Niklas Emanuelsson
036-777 37 09 niklas.emanuelsson@trafikbyran.se SEO-specialist

Jag berättar gärna mer om SEO