Så kommunicerade och sökte vi på nätet 2022 - Trafikbyran

Så kommunicerade och sökte vi på nätet 2022

Den 11 oktober släppte Internetstiftelsen den senaste undersökningen – Svenskarna och internet 2022. En årlig undersökning om svenska folkets internetvanor, hur användningen av internet utvecklas och digitaliseringen av samhället. 

Vi har summerat några av höjdpunkterna kring hur vi svenskar kommunicerar och söker information på nätet.

Vi börjar med det mest grundläggande som är att 94% av befolkningen använder internet – 90% gör det dagligen

Så söker vi på information på nätet

Trots att tekniken ger oss möjligheten att söka information på nätet med olika metoder, som via rösten samt bild- och videosök, så är textsökningar fortfarande den populäraste sökmetoden.

Tre av fyra (alltså 75%) av alla internetanvändare söker något på nätet varje dag och 91% gör det minst någon gång i veckan. Google är den största sökmotorn (enligt Statcounter har Google nästan 92,5% av marknaden bland sökmotorer i den senaste mätningen). 

Endast en av sju har under året använt röstsökning för att fråga exempelvis Siri, Alexa eller Google Assistant en fråga. Och när det kommer till bildsökningar så är det endast en av sju som under året använt en bild eller mobilens kamera för att söka på nätet. 

Sms används fortfarande av flest

Även i kommunikationen så är textmeddelanden det största sättet att kommunicera på. Video- och röstmeddelanden är fortfarande långt efter, men bland 00-talisterna så ökar videomeddelanden i högre utsträckning än bland andra generationer. 

Trots att det idag finns mängder av olika sätt att kommunicera på är fortfarande sms det vanligaste sättet vi svenskar kommunicerar på. 58% använder sms varje dag och 75% använder sms varje vecka. Kvinnor använder sms något oftare än män.

Bland övriga meddelandetjänster så är Facebook Messenger störst där 38% använder det dagligen och 52% någon gång i veckan. Noterbart är att den siffran har minskat en aning från föregående år. WhatsApp ökar sedan förra året och har idag 14% dagliga användare och 23% som använder appen veckovis. 

90-talister är den generation som använder Messenger mer än vad man använder sms.

Videosamtal ökade stort under pandemin, men andelen dagliga videosamtal har nästan halverats under det senaste året. Framför allt sjunker användningen på vecko- och dagsbasis.

Användningen av sociala medier är oförändrad

När det kommer till sociala medier har det inte skett några större förändringar jämfört med 2021. Youtube, Facebook och Instagram är fortfarande de största plattformarna. Nästan samtliga i undersökningen (94%) har använt sociala medier i någon utsträckning under året.

79% har sett något på Youtube under senaste året, men den dagliga användningen är inte lika stor som Facebook (53% varje dag) och Instagram (48% varje dag). 

Bland 00-talisterna är Snapchat den plattform som används mest på daglig basis (76%). Facebook är störst bland de äldre generationerna (upp till 80-talisterna), medan 90-talisterna mestadels använder Instagram (7 av 10 använder dagligen). 

Tiktok används nästan uteslutande bland yngre generationer. Flest användare finns bland 00-talisterna där nästan 2 av 3 har använt Tiktok under året och drygt hälften använder Tiktok dagligen.

56% födda på 2010-talet använder Youtube dagligen.

Ungefär hälften av användarna lägger upp eget material på Facebook (52%), Instagram (50%) och Snapchat (45%). På LinkedIn är det 38% som lägger upp material och endast 3% på Youtube. Kvinnor är bättre än män på att bidra med eget material. 

Drygt 4 av 10 följer varumärken eller företag på sociala medier och det är främst på Instagram och Facebook där det är vanligast. Bland generationerna sticker 90-talisterna ut som följer flest varumärken/företag. 

85 procent e-handlar

Under det senaste året har 85% av befolkningen konsumerat något via e-handel. Nästan alla födda på 70-, 80- och 90-talet har e-handlat under året. Bland pensionärerna har knappt 6 av 10 e-handlat. 

De fem största kategorierna digitalt är kläder/skor/accessoarer (36%), julklappar/presenter (36%), läkemedel/hälso-/egenvårdsprodukter (33%), böcker (27%) och skönhets- och hygienprodukter (26%). Det som sticker ut bland männen är att nästan dubbelt så många män har köpt hemelektronik jämfört med kvinnor.

70-talisterna är den största målgruppen (17%) som handlar livsmedel/hushållsprodukter via nätet och 90-talisterna beställer mest (25%) restaurangmat/take away. 

Nätbedrägerier, integritet och strömmande innehåll

Det går att grotta ner sig i massor av intressant läsning i årets rapport. Några andra intressanta ämnen i Svenskarna och Internet 2022 är bl.a. integriteten där man kan läsa att var fjärde internetanvändare väljer bort cookies

Svenskarna konsumerar massor av streaming. SVT Play är störst på video och Spotify dominerar bland ljudtjänsterna. 

Och nätbedrägerier är något som drabbar många. Vanligast är att bli utsatt för bluffmail och bluff-sms, som nästan hälften av alla internetanvändare blivit under året. 

Läs hela rapporten på svenskarnaochinternet.se

Daniel Wengel
Daniel Wengel
Content, foto & film

Vill du snacka SEO, sociala medier eller e-handel?

Hör av dig till oss så berättar vi allt vi vet