Att synas på Google med hjälp av SEO & SEM

Om man inte syns i sökmotorerna, finns man då?  

SEO-byrå i Jönköping - Trafikbyrån

Som företag idag handlar allt om att synas, på rätt ställe och vid rätt tidpunkt. Genom att synas så högt upp som möjligt i sökmotorernas resultat vid sökningar på ord relevanta för din verksamhet har du kommit en bra bit på väg. 

Det blir allt vanligare att använda sig av olika marknadsföringsstrategier via sökmotorerna, och det finns i stora drag två olika metoder att använda sig av. Det handlar om SEO & SEM. Två olika metoder med samma mål; att driva relevant trafik till din hemsida. 

Vad är SEO? 

SEO är en förkortning för Search Engine Optimization, eller sökmotoroptimering på svenska. Den här strategin handlar om att ranka så högt upp som möjligt i det organiska sökresultatet, alltså de resultat som inte är köpta annonser. SEO kan i sin tur delas upp i två olika delar, on page och länkstrategi. On page handlar om att optimera hemsidans innehåll och tekniska delar så bra som möjligt utefter sökord och termer som är viktiga för ditt företag. Länkstrategin handlar om att skapa länkar till din hemsida, något som är avgörande för att i slutändan nå bra positioner.  

Att jobba med SEO är ett långsiktigt arbete som kräver tålamod, det finns inga genvägar för att nå bra resultat. Dock kan man tjäna väldigt mycket på en bra organisk position i sökmotorerna, varje dag genomförs mer än 55 miljoner sökningar på Google bara i Sverige. Av dessa 55 miljoner sökningar är det ca 60% som slutar med ett klick på ett organiskt resultat. En bra organisk position kan alltså generera många nya besökare till din hemsida, utan att du behöver betala något för det. Det enda du betalar för när det gäller SEO är tiden som läggs ner på att optimera din hemsida, antingen din egen tid eller för någon du anlitat.  

Vad är SEM? 

SEM i sin tur står för Search Engine Marketing. Den här metoden är en annonsform sökmotorerna använder sig av som du betalar för, exempelvis via Google Ads eller Bing Ads. Det vanligaste är att du då betalar för varje gång någon klickar på din annons (PPC). 

Fördelen med att använda sig av SEM är att det är en snabbare lösning. Förutsatt att du lägger tillräckligt höga bud så kommer dina annonser synas i sökmotorerna så fort de är aktiverade. Den här typen av marknadsföring erbjuder mer kontroll, du väljer själv vart du vill leda din trafik, vilka sökord du ska synas på, vilka som ska se dina annonser m.m. Dessutom kan du få detaljerad statistik kring annonsernas effektivitet och resultat som kan vara mycket användbara inför framtida annonsering

Påverkar SEO & SEM varandra? 

Det finns många fördelar med att kombinera SEO och SEM i din marknadsföring. En sak som många inte tänker på eller vet om, är att dessa två marknadsföringsmetoder går hand i hand. Både direkt och indirekt.  

Det man kan säga med säkerhet är att din SEO påverkar din SEM. Google Ads använder sig exempelvis av kvalitetsresultat som bedömer hur relevant din annons och landningssida är gentemot sökordet som du valt. Alltså spelar kvaliteten på landningssida stor roll när du skapar dina annonser. Med hjälp av SEO jobbar du upp bra innehåll på sidan som dina annonser länkar till, det ger dina annonser högre kvalitetsresultat vilket leder till att Google belönar dina annonser med bättre synlighet till billigare klickkostnad.  

Däremot påverkar det inte din organiska ranking om du köper annonser, eftersom sökmotorerna strävar efter att ge sina besökare så relevanta resultat som möjligt så finns det ingen möjlighet att köpa sig till bättre positioner. Dock kan dina köpta annonser generera återkommande besökare av hög kvalitet, något som indirekt kan ge en skjuts uppåt även organiskt. Det är dock inte bekräftat av Google själva.  

Det finns undersökningar som visar att din CTR ökar med 26% om sökningen presenterar både en betald annons och ett organiskt resultat. Genom att kombinera både SEO och SEM (av hög kvalitet) kan du maxa antalet besökare och få en bred synlighet i sökmotorerna. 

Vill du veta mer om hur du kan jobba med SEO och SEM? Hör av dig i formuläret här nedan.

Niklas Emanuelsson
Niklas Emanuelsson
036-777 37 09 niklas.emanuelsson@trafikbyran.se SEO-specialist

Låt mig hjälpa dig med SEO!